Humus

Humus som er det latinske for jord. Humus har en meget stor rolle for planternes forsyning med næringsstoffer, idet der under dens nedbrydning frigøres kulstof, kvælstof, kalium, fosfor m.m. Humus, stærkt nedbrudte organiske stoffer, der giver jordbunden sin mørke farve. Humus er en samlebetegnelse for de stoffer, der er tilbage, når bakterier, svampe, regnorme og andre jordbundsdyr har nedbrudt døde dyre- og planterester.